En tidning är ett sätt att skapa långsiktiga relationer, sprida kunskap och indirekt locka till köp. Genom ökad kunskap, får du duktigare beställare. Genom ökad information internt, får du personal som springer åt samma håll. En tidning bygger ditt varumärke både internt och externt. 

Tidning mot återförsäljare - bra informationsspridare

Ett bra sätt att skapa en dialog med dina återförsäljare är att ge ut en kontinuerlig tidning. Watski valde att, i samband med sin omprofilering av företaget, ge ut en tidning som förmedlade den nya, tuffa och moderna stil. Samtidigt informerar man om nya produkter och återförsäljarnas egna framgångskoncept genom reportage om butikerna. Genom att låta läsarna ta del av varandras synpunkter och idéer, höjer de företagets goodwill för både nuvarande och presumtiva återförsäljare.
På vilket sätt håller du igång en dialog med dina återförsäljare och kunder? Vilken känsla skulle ditt företag vilja förmedla för att stärka varumärket genom en tidning? Vilka sort reportage skulle den innehålla för att sprida kunskap kring ditt ämne?

Gör det du är bäst på - Headline gör resten

Bokklubbar ha ofta en medlemstidning för att informera om sina nya erbjudanden. Genom att skriva om författaren och andra relevanta saker i samband med bokpresentationen, höjer de värdet på boken och gör den mer attraktiv. Dessa klubbar är mycket medvetna om sin målgrupp genom omfattande undersökningar och layout och stil anpassas såklart efter den. Richters bokklubb skickar varje månad ut sin klubbtidning. De skriver själva sina texter och Headline ansvarar för bildval, layout och originalproduktion.
Vad skulle kunna vara relevant att berätta om för att höja intresset för din produkt eller tjänst? Hur skulle en kundklubb kunna fungera i ditt företag för dina produkter? Vilken sorts ”prenumeration” skulle man kunna ha hos dig?

Personaltidningen stärker varumärket internt

Många företag väljer att ha en personaltidning för att stärka banden internt. Det är också ett bra sätt att om och om igen stärka varumärket och skapa en stolthet hos medarbetarna. Stolthet ökar inte bara effektiviteten utan gör också medarbetarna till bättre ambassadörer externt. Att informera om vad som händer i andra delar i företaget, skapar också gemenskapskänsla och kan ge nya idéer till bättre lösningar och samarbeten. MA-systems personaltidning kommer ut fyra gånger per år och är efterfrågad informationskälla parallellt med intranet.
Hur sprider ni information internt för att främja samarbeten mellan avdelningarna? Hur får ni medarbetarna delaktiga i varumärkesbyggandet? Hur får ni personalen att känna sig som ambassadörer för era produkter? Hur delar ni framgången?

Kunskap säljer – hjälp dina kunder

Bästsäljaren är ett bra exempel på en tidning som används för flera syften. Tidningsutgivarna ger ut tidningen ett par gånger om året gratis till sina största kunder. Genom Bästsäljaren lär de sina kunder mer om marknadsföring och ger tips på hur man använder annonsen i dagspress på ett effektivt sätt. Syftet är att öka kunnandet och därmed dagspressannonseringen. Kunskap ger framgång både för butiken och för tidningens annonsavdelning.
Hur sprider du kunskap till dina kunder? Vilket mervärde kan kunderna känna om du bjuder på mer kunskap? Om dina kunder var kunnigare beställare - hur skulle det kunna öka din omsättning? Vilka möjligheter ger det dig till merförsäljning under kunskapstillfället?

Ett mänskligt ansikte säljer

Precis som bokomslag, CD-omslag och alla andra omslag, så är tidningsomslagets uppgift att vara en "skyltfönster" för tidningen och spegla innehållet. Men man berättar visar sina värdeord genom bildval och ger varumärket ett ansikte. Peabs personaltidning blandar sin byggverksamhet och samtidigt en fokusering på "människan" i projektet i sina framsidesbilder, vilket ger en mjuk framställning av en betonghård verksamhet. Dessutom vet man att ansikten och människor på framsidan fångar intresset. Vi tycker helt enkelt om att se rakt in i ett par ögon. Det är inte för inte att veckotidningarna ofta har ett ansikte på framsidan - det är ingen slump om man säger så.
Vilken sorts framsidesbild hade berättat något om ditt företags värderingar? Vilken stil på framsidan hade förmedlat den känsla som du vill omge ditt varumärke med? Hur hade ditt företag sett ut om det var en möbel? Hur kan du översätta det till ett bildval och en form till t.ex en tidning?

Personaltidning ”all over the world”

BRIO når med sin personaltidning "Stänket" enkelt ut med viktig information till samtliga medarbetare världen över. Både heltids- och deltidsanställda får via tidningen all den information som krävs för att alla ska sträva åt samma håll. För att minimera produktions- och distributionskostnaden, läggs tidningen ut på intranätet där de anställda själva kan hämta hem den och skriva ut på plats, oavsett var i världen de arbetar.
Hur hade en digital tidning underlättat kommunikationen internt eller med dina kunder? Med den nya tekniken och läsplattornas utbredning - hur skulle du kunna sprida en blädderbar tidning till dina medarbetare? Hur löser man det med dem som inte har tekniken?

Senaste från bloggen

Kontakt

Lotta G Stråhlén

lottaheadline.se

0708-23 01 85

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.