Headline arbetar med både affärsstrategi, marknadsföring och personalutveckling. Vår övertygelse är att bra affärs- och företagsutveckling kräver ett vidsynt helhetstänk och att få alla delar att samverka. Allting hänger ihop.

Vi vill stimulera till ett innovativt tänkande vad det gäller alla delar i verksamheten och på alla nivåer inom organisationen. Vi vill också öka förståelsen för att varje människas sätt att tänka, har en direkt inverkan på verksamheten. För att lyckas med en förändring blir det därför viktigt att förstå hur vi själva och andra människor fungerar – oavsett om det gäller ledning, medarbetare eller kunder. En ny tanke leder till en ny handling … vilket leder till en förändring. Genom att förstå mer av detta, kan vi styra förändringen ... istället för att låta den styra oss. Det är här det ”mjuka” möter det ”hårda” och man behöver få båda att fungera för att skapa lönsamhet.

I vårt utvecklingsarbete inom en organisationen glider ofta olika saker ihop och överlappar varandra ... precis som det gör i verkligheten. Det måste det få göra om det ska bli bra. Men för att ge dig en överblick, har vi för enkelhetens skull ändå delat in våra tjänster i tre verksamhetsområden:

Affärs- & varumärkesutveckling

Intern & extern kommunikation

Ledar- & individutveckling

Läs mer om Headline
  

 

 

 

 

Affärs- & varumärkesutveckling
•     Strategi, vision & mål
•     Branding & varumärkesutveckling
•     Affärs- och målgruppsutveckling
•     Förändringsarbete
•     Innovativt tänkande & idéutveckling

Intern & extern kommunikation
•     Inner branding
•     Strategisk kommunikation
•     Försäljning
•     Reklam & marknadsföring
•     Design & trycksaksproduktion

Ledar- & individutveckling
•     Kommunikationsanalys med DISC-verktyg
•     Ledarskapsutveckling
•     Executive coaching
•     Coaching i grupp och individuellt
•     Intraprenörskap

 

Referensmaterial – sånt vi har gjort till andra

Senaste från bloggen

Kontakt

Lotta G Stråhlén

lottaheadline.se

0708-23 01 85

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.