Många tror att logotypen är företagets varumärke. Den är såklart en viktig del av den profil som man vill ge sitt företag, men företagets ”varumärke” är så mycket mer – det är hela det rykte vi sprider om oss själva i alla sammanhang. Människor har lätt för att uppfatta, komma ihåg och tolka symbolbilder. Därför ska logotypen och den grafiska profilen ge stöd åt helheten och lämna ett avtryck för kunden att lättare minnas företaget och den känsla som den ska lämna. 

Logotypen är företagets tumavtryck

Många företag väljer att komplettera logotypen med ett företagsmärke (bildmärke). Skälet är att vi sedan barndomen har lärt oss att titta på bilder, tolka och komma ihåg dem. Därför kan ett företag vinna på att komplettera sin grafiska profil med ett bildmärke och blir därmed ännu lättare att känna igen. Skandinaviska Metmo hade redan ett märke som de ville använda, men önskade en ny logotype där ordet "Metmo" framträdde lite mer och det "Skandinaviska" tonades ner lite grann.
Fundera över om företagets logotype överensstämmer med din nuvarande marknad. Består logotypen bara av namnet eller har du också ett märke? Hur skulle du kunna använda ditt märke för att synas i fler sammanhang? Hur fungerar det stort respektive litet? 

När logotypen får en ansiktlyftning

Ibland finns det redan en logotype som ska ingå i ett nytt designprogram. Aktivt Lärande behövde uppdatera sitt profilmaterial men behålla sin logotype. Vi hjälpte dem att utveckla appliceringen så att den fungerade och kändes modern.
Bara genom att applicera det som du redan har, kan du byta ansikte. Fundera på om det som du lämnar ifrån dig till kunderna överensstämmer med den bransch du verkar i och med det intryck du vill lämna. Hur hade det kunnat upplevas mer modernt?

När Headline fick ett nytt ansikte

När man arbetar med varumärken och andras grafiska uttryck, blir givetvis den egna profilen väldigt viktig. 2004 kändes plötsligt Headlines gamla profil omodern och behövde ett nytt ansikte. Vi behövde också ett rent märke att använda i olika sammanhang. Logotypens halvmånar med mellanliggande rektanglar som tillsammans bildar ramen till Headlines H, symboliserar den enkla strävan som nästan all grafisk formgivning bygger på - att förena text med bild i en balanserad och tilltalande form. Dessutom kan man ana hjärnans två halvor (hjärnkoll), vilket var företagets nya inriktning med att bygga in mer innovativt tänkande hos våra kunder och hjärnkraftens betydelse i konkurrensen. Märket fungerar bra både i färg och svart & vitt och kan även leva sitt eget liv på profilkläder och giveaways.
Hur fungerar ert märke i svart och vitt respektive negativ (vit mot svart botten)? Hur ser den ut väldigt litet och väldigt stor? När den används liten – försvinner den på grund av fina detaljer eller håller den ändå? Hur lätt är den att minnas? 

Logotypen - ditt ansikte utåt

En genomtänkt logotype ger en positiv bild av ditt företag och din person. Ett profilprogram kan även användas i mer personliga sammanhang.
1. Med en logotype på dina trycksaker visar du snabbt vem du är och vad du står för.
2. En logotype i färg bör vara utformad så att den även fungerar i svart och vitt.
3. Din logotype bör ha två grundläggande egenskaper: Den ska vara lätt igenkännbar och den ska ge en positiv bild av ditt företag och/eller av dig.
I vilka sammanhang hade du behövt ett visitkort privat? Vad ger det för intryck när man söker jobb eller andra sammanhang där man behöver lämna sina kontaktuppgifter?


Senaste från bloggen

Kontakt

Lotta G Stråhlén

lottaheadline.se

0708-23 01 85

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.