Uppfattar du ordet ”förändring” som ett hot eller en möjlighet? Eller är utveckling och förbättring kanske en naturlig del av ditt dagliga arbete?

Vi måste ständigt utvecklas för att hålla jämna steg med omvärlden. Ibland behöver du titta över dina mål, nya försäljningsmöjligheter eller kanske effektiviteten internt. Oavsett vad, gäller det att kunna tänka på ett nytt sätt och hitta innovativa lösningar. Då fungerar Headline ofta som ett kreativt bollplank för att bryta invanda tankemönster och skapa en innovativ strategi och handlingsplan

Om vi inte ändrar riktning, är det troligt att vi kommer dit vi är på väg. Är det dit vi vill?
Förändringar skapar ofta motstånd. För att lyckas, bör förändringsstrategin handla lika mycket om VAD och VEM som HUR och NÄR. Detta arbete hänger tätt samman med intern kommunikation och ledarskap. Förändringsprocessen kräver både kunskap och en anpassad handlingsplan för verksamheten och deltagarna. Vi jobbar med hela processen och ger både ledning och medarbetare stöd i genomförandet (se även Ledare- & individutveckling).

Allt man gör och allt man säger internt och externt, färgar det professionella ryktet – verksamhetens varumärke.  inser man kanske att glömda delar i organisationen kan behöva ett lyft. Både den mänskliga och den designade delen av ett varumärke spelar in. Om man får alla att bidra till varumärkesbyggandet, har man en enorm konkurrensfördel. Headline arbetar med hela varumärket – både internt och externt (se även Intern & extern kommunikation).

”Alla vill ha utveckling - men ingen vill ha förändring”
Søren Kirkegaard

 

 

 

 

 Affärs- & varumärkesutveckling

  • Vision, mål & strategi
  • Varumärkesutveckling
  • Affärs- & målgruppsutveckling
  • Förändringsarbete
  • Innovation & idéutveckling
 Se även:

Senaste från bloggen

Kontakt

Lotta G Stråhlén

lottaheadline.se

0708-23 01 85

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.