För dig som har lite brådis ...

  • Grundare & ägare av Headline sedan 1993
  • Affärs- & varumärkesutvecklare
  • Projektledare & idéutvecklare
  • Art Director & formgivare
  • Strategisk kommunikatör
  • Kommunikationsanalytiker – certifierad för DISC-analyser
  • Professionell organisationscoach
  • Föreläsare & utbildare
  • Inspiratör & entreprenör
1348575784_icontexto-inside-facebook

 

Bli vän med mig på Facebook

LOTTASTRÅHLÉN

Kort om mig & hur jag tänker …

I 30 år har mitt arbete handlat om att "tänka på tvären”. Efter 10 år som Art Director och projektledare i reklambranschen, grundade jag Headline 1993. Sedan dess har jag hjälpt många stora och små företag och organisationer att utveckla sitt varumärke, marknadsföring, försäljning och kommunikation, både internt och externt. I mitt arbete tycker jag att det är lika viktigt med såväl de affärsmässiga som mänskliga aspekter, parallellt med lönsamhetskrav och innovativt nytänkande. Jag ser hela verksamheten som ett varumärke och därför fokuserar jag inte bara på ett område utan rör mig över gränserna i hela organisationen.

Förändring – ibland ett krävande normaltillstånd
Alla verksamheter behöver ständigt utvecklas, förbättras och öka det innovativa tänkandet. Men det kräver mod, motivation och stöd. Därför fungerar jag ofta som en katalysator – ibland som förändringskonsult, ibland som idéspruta & producent av säljmaterial och ibland som mentor eller coach för såväl ledning som medarbetare. Ibland inspirerar jag genom en föreläsning eller en workshop. Styrkan ligger i att jag går in där det bäst behövs utan att tappa helhetsbilden, ”tänker på tvären” och uppmuntrar till förändringsglädje istället för att hålla fast vid något som inte är bra. Ibland gör jag en punktinsats – ibland tar jag ett större helhetsgrepp. Allt beror ju på vilka behov verksamheten har.

Att se helheten och få delarna att samverka
Mitt arbete är ofta gränsöverskridande. Som kombinerad verksamhetsutvecklare, varumärkesbyggare och beteendevetare, ser jag i första hand till helheten, både när det gäller individer och företag, för att sedan hitta de skräddarsydda lösningar som förbättrar i detalj. Jag verkar också för att vi ska förstå mer om hur verksamheter påverkas av hur vi själva, medarbetarna och kunderna tänker och väljer att agera. Det ger ett försprång som kan vara avgörande. Jag kallar det för att få ”hjärnkoll”.
Mina kunder är ibland enmansföretagare, ibland en stor organisation. Men gemensamt är att alla behöver tänka bredare för att öka lönsamheten och våga sticka ut. Någon lär ju ha sagt att ”där alla tänker lika, är det någon som inte tänker”. 

Så låt oss vara modiga, ”tänka på tvären” och få hjärnkoll.
På det sättet skapar vi lönsamhet och framgång.

Think brand. Think new. Think brand new.™

Kort om Headline ...

Headline grundades 1993 och har efterhand breddat sin verksamhet till att innefatta hela organisationens byggstenar. För att hjälpa en verksamhet att utvecklas, behöver man ta ett helhetsgrepp. Även om Headlines verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden, är det mer regel än undantag att de korsar varandra under arbetets gång. Affärsutveckling, förändringsarbete, intern & extern kommunikation samt marknadsföring och reklamproduktion är ibland bara olika delar av samma sak - varumärkesbyggande.

Headlines tre verksamhetsområden:

Headlines kunder varierar i storlek, allt ifrån enmansföretag till stora organisationer. För att vara flexibel beroende på uppdrag och kund, fungerar Headline som ett nätverksföretag utan en fast arbetsgrupp. På det sättet kan gruppen helt skräddarsys i storlek och kompetens efter uppdragets art. Både praktiskt och kostnadseffektivt för dig som kund. Alla är ju olika  med olika behov ... och därför finns inte heller en standardlösning - den anpassas helt efter vad ni behöver. 

Läs mer om Headlines tjänster
  

 

 

Affärs- & varumärkesutveckling
•     Strategiarbete, vision och mål
•     Branding & varumärkesutveckling
•     Affärs- och målgruppsutveckling
•     Förändringsarbete
•     Innovativt tänkande & idéutveckling

Intern & extern kommunikation
•     Inner branding
•     Strategisk kommunikation
•     Försäljning
•     Reklam & marknadsföring
•     Design & trycksaksproduktion

Ledar- & individutveckling
•     Kommunikationsanalys med DISC-verktyg
•     Ledarskapsutveckling
•     Executive coaching
•     Coaching i grupp och individuellt
•     Intraprenörskap

 

Senaste från bloggen

Kontakt

Lotta G Stråhlén

lottaheadline.se

0708-23 01 85

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.