En utställning kan bestå av några få affischer, vepor hängande från taket eller en hel designad lokal. Olika affischer kan också utgöra byggstenarna kring vilka du skapar en hel mässmonter. Du kan också välja att skapa en permanent utställning för t.ex företagsfoajén för att kommunicera ditt budskap till besökarna. Typen av utställningssystem gör det mer eller mindre flexibelt och transportvänligt. 

Din utställning – en mötesplats för upplevelser

Tryckt kommunikation är tvådimensionell – utställningen är tredimensionell och har inte bara bredd och höjd, utan även djup. Du rör dig i ett rum där avstånd och vinklar till det du ser växlar hela tiden vilket höjer upplevelsen. På Alfa Lavals Bolagsstämma valde vi att göra en utställning i foajén med en buffé i mitten. Besökarna kunde äta stående vid bord och samtidigt ta till sig huvudbudskapet på ett smakfullt sätt. Tredimensionella modeller i papp på små podier, gav en bild av hur Alfa Lavals maskiner ser ut. Dessutom fick alla besökarna en broschyr som visade hela utställningen i miniformat.
På vilket sätt hade en utställning i samband med ditt evenemang kunnat höja upplevelsen? Vilken sorts känsla vill du lämna till besökarna? Hur hade man kunnat öka upplevelsen ytterligare? Hur aktiverar du besökarna?
Se Alfa Lavals broschyr här

När storleken har betydelse

För producentföretag kan mässan vara en viktig mötesplats med kunderna. Budskapet bestämmer utställningens form och monterns design ska överensstämma med företagsprofilen och produkterna. Till Richters förlags (numera Damms) monter på bokmässan i Göteborg tillverkade vi avlånga affischer (2,5 m höga) som signaler om nyheter i deras bokflora. Enkelheten och det magnifika formatet lockade besökarna in i montern och gav karaktär åt just det årets utställning.
Man kan med enkla medel skapa ett mässmaterial som dessutom går att använda i andra sammanhang. Har du redan producerat trycksaker som skulle kunna pryda en monter eller kanske höja uppmärksamheten vid ett seminarium?

Planera din monter utifrån målgruppen

Skillnaden mellan en fackmässa och en publikmässa är lika stor som skillnaden mellan tidningarna Affärsvärlden och Expressen. Det är viktigt att anpassa sin monter till mässan och dess publik. Självklart ska man inte lämna sitt formspråk, men det kan användas på olika sätt beroende på vem man vänder sig till. Till Enerchem valde vi att kombinera fristående affischpelare med laminerade affischer och skyltar på färgade väggar för att framhäva deras budskap.
Hur borde ditt formspråk anpassas beroende på om du vänder dig till en professionell publik kontra allmänheten? Hur formuleras ditt budskap? Vilka utrymmen behöver du för att möta din publik?

En skärm - ett enda långt andetag

Genom att använda magnetiska lister i utställningssystemet kan du på ett häpnadsväckande sätt skapa en hel utställning utan synliga skarvar. De är lika enkla att montera som att transportera. Modern foto- och datateknik skapar närmast gränslösa möjligheter för exponeringar av ditt budskap. Till Telia skapade vi denna svängda och lite blanka utställningsskärm till deras foajé.
Vad skulle hända om du satte ihop 5 st sådana här skärmar och skapade en våg i din foajé? Hur kan du använda skärma som avdelare i ett rum? Vilket intryck kan du ge genom en utställning i en foajé eller annan stor lokal för att berätta om ditt budskap? Tänk stort!

Vikskärmar är lätta att bygga på

Till Alfa Laval lät vi ta fram affischer för koncernens olika affärsområden. Dessa användes i huvudsak till skärmutställningar vid seminarier och mässor världen över. I text och bild presenterar man på ett enkelt sätt sina olika verksamhetsområden. Det här vikskärmssystemet är baserat på 70x100 cm ramar. Vi valde att bygga ut systemet på höjden med "toppskyltar", där Alfa Lavals logotype tydligt exponeras. Systemet viks enkelt ihop utan att man behöver ta ut 70x100 skyltarna, vilket underlättar när man ska flytta det och snabbt få det på plats någon annanstans.
Hur skulle ett flexibelt system kunna se ut för ditt företag och skulle det kunna användas? Vilket mervärde ger det till ett seminarium när man kan läsa samma budskap skriftligt som man precis har hört? Hur kan det användas på ditt företag när det inte är på turné? Inspiration för kundtjänst?

Transportvänlig informationsbärare i storformat

En utställning ger en annan sorts upplevelse än text och bild i t ex en tidning eller en broschyr. Storleken har ju betydelse. Ström & Gulliksson behövde en tranportabel utställning att använda i olika sammanhang. Vi använde ett utställningssystem som är ihopvikbart utan synliga skarvar och denna kunde kombineras med fristående vepor till en liten mässmonter. För att fungera som en bakgrund är den ren på mitten med hänsyn till att det kan stå någon framför. Liksom i alla sammanhang måste man tänka på helheten även om man producerar fristående material.
Vad kan du kombinera din utställning med för övriga element? Hur passar de olika delarna ihop formmässigt? Hur kan en skärm fungera som bakgrund till dina framträdanden? Vilken känsla kan du föra in med hjälp av en skärm? 

Senaste från bloggen

Kontakt

Lotta G Stråhlén

lottaheadline.se

0708-23 01 85

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.