Sverige är ett av världens DR-tätaste länder – kanske rent av nummer ett på listan. År för år har DR-volymen ökat. Totalt delas två miljarder oadresserade DR-försändelser ut till hushållen varje år. Direct Marketing är en marknadsföringsteknik som kan utnyttja olika medier och digitala utskick öppnar för nya möjligheter. Men kunderna exponeras ständigt för ny information och mycket kastas innan de ens hunnit läsa det. För att konkurrera måste du sticka ut!

En tävling ökar uppmärksamhetsvärdet

Procurator lanserade sitt nya varumärke KBM under hösten 2012 och ville att gamla kunder skulle förstå att de tagit ett helhetsgrepp om städmateriell. Tillsammans med katalogen skickade man ut ett DR med en ”annons” som sammanfattade huvudbudskapet. För att locka kunderna att bläddra i katalogen, utlyste man en tävling om en iPad med frågor på innehållet. Dessutom ville man få kunderna att läsa mer på hemsidan och styrde tävlingssvaren dit. Lägg också märke till ordet ”Nyhet” som ger starkt uppmärksamhetsvärde.
Vad finns det för alternativ till ett traditionellt brev för ditt DR? Kan en tävling ge kampanjen ett högre värde för kunden? Vilken sorts tävling hjälper dig införsäljningen? 

Starta införsäljningen redan på kuvertet

Med ett genomtänkt och spännande ytterkuvert höjer du intresset för inlagan. Genom att redan på kuvertet informera om ditt värdefulla budskap ökar chansen att kuvertet öppnas. Och som i all marknadsföring, måste du använda argument som är viktiga för läsaren. En rolig detalj som väckte uppmärksamhet var att "kuvertet" för själva försändelsen var utformat som en Postlåda. Eftersom det var Posten Brev som var avsändaren använde vi dessutom postlådan som ett pedagogiskt medium - lådan var exakt så stor som det största brev kan vara innan det kallas paket.
Hur kan du paketera ditt utskick så att du förmedlar budskapet redan innan kunden öppnat det? Hur kan du utforma din försändelse på ett unikt sätt som förmedlar ditt varumärke och unika erbjudande?

Underlätta för läsaren att svara dig

När man skickar ut en inbjudan till t ex ett seminarium, ska det vara lätt för kunderna att svara att de kommer. Ström & Gulliksson skickade ut ett DR-utskick för att bjuda in till en kundag. Ett av huvudbudskapen trycktes på kuvertet för att väcka intresse och vi la dessutom med ett frankerat svarskort som lätt kunde fyllas i och läggas på lådan. Idag är det ju såklart ännu lättare att svara via mail. Underlätta för dina kunder att kommunicera med dig genom att placera all sådan information tydligt.
Hur underlättar du för dina kunder att kontakta dig? Hur bekräftar du deras svar? Kontaktinformation är ofta i liten stil och lite undangömt. Hur kan du göra för att den informationen ska synas bättre? Och vad kan du göra för att de ska ha kvar kontaktuppgifterna efter att inbjudan slängts?

Gör kuponghäftet till din bästa säljare

När du producerar din annonssida för ett kuponghäfte, är det mycket viktigt att ditt budskap eller erbjudande blir tydligt och lättbegripligt. Eftersom ett kuponghäfte är uppbyggt kring enbart annonser, försvinner ditt eget budskap i mängden om du kommunicerar otydligt eller om ditt budskap är ointressant. I kuponghäftet för Richters förlag valde vi att lägga kampanjerbjudandet stort i rubriken för att locka in kunden i annonsen.
Hur prioriterar du informationen i dina trycksaker? I detta fallet är ytan liten och informationsmängden stor. Självklart hänvisar man idag till hemsidan där man kan erbjuda så mycket mer information. Men hur gör du för att inte tappa kunden på vägen?

Senaste från bloggen

Kontakt

Lotta G Stråhlén

lottaheadline.se

0708-23 01 85

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.