Verksamhetens professionella rykte - dvs varumärket - är kundens uppfattning om allt ni säger och allt ni gör. Alltså inte bara marknadsföring genom trycksaker och annonser ... utan all service, kundhantering och kontakter med leverantörer och andra företag. Då kanske du inser hur viktigt det är att alla känner sig delaktiga och förstår sitt ansvar för försäljning och varumärkesbyggandet på alla nivåer i företaget.

Allting hänger ihop. Marknadsföring handlar också om att få en fungerande inre kommunikation och att skapa förtroende för varumärket internt, för att lägga en stark grund till en framgång externt. Det kan såklart göras på många olika sätt. Vi kallar det ”Inner branding”. I synnerhet när det gäller utveckling av försäljning och marknadsföring, behöver man plocka fram det innovativa tänkandet. Vi arbetar ofta väldigt nära våra kunder och bildar ett team där det får gå högt i tak. Alla bidrar med sin kunskap och tillsammans kan vi skapa ett bättre resultat.

Om det enda verktyg du har är en hammare, så blir du benägen att betrakta varje problem som en spik.
Ibland behöver man ge försäljningen en ny inriktning, ibland kräver det ett säljstöd i form av trycksaker (få inspiration från vårt referensmaterial). Vår erfarenhet inom flera olika områden, ger möjlighet att bredda diskussionen och inte fastna i traditionella lösningar. Människor gör affärer med människor – därför är också kunskapen om hur människor fungerar och hur vi kan påverka köp, en viktig del i försäljning och marknadsföring (läs mer om Hjärnkoll).

”Kom ihåg att de sex dyraste orden i en verksamhet är:
Vi har alltid gjort så här!”
Catherine DeVrye

 

 

 

 

 Intern & extern kommunikation

  • Inner branding
  • Strategisk kommunikation
  • Försäljning
  • Reklam & marknadsföring
  • Design & trycksaksproduktion
 Se även:


Senaste från bloggen

Kontakt

Lotta G Stråhlén

lottaheadline.se

0708-23 01 85

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.