Genom annonser når du många samtidigt men har samtidigt otroligt kort tid på dig att förmedla ett budskap. Idag kan man annonsera på så olika sätt och de sociala medierna ställer andra krav än tidigare. Införandekostnaden varierar också och ny faktureringsformer har vuxit fram. Möjligheterna för att själv bli annonsförmedlare har blivit en helt ny inkomstkälla och öppnar för nya möjligheter. 


Skapa ett eget igenkänningsmärke

För att synas måste du sticka ut. Mycket ser likadant ut idag och läsaren har ökat sitt ”slängat-tempo”. Så tiden är knapp för att fånga intresset. Ström & Gulliksson valde en serie konstverk för att ge sina trycksaker en profil och en snabb igenkänning kring sina annonser. Efter en tid känner man igen dem och behöver bara slå en blick för att veta avsändaren. Konstverken används även i deras övriga trycksaker vilket håller ihop profilen. De gör sig allra bäst i färg, men med ökad kontrast kan de också fungera i svart och vitt för annonser i t ex dagspress. I digitala annonsformerna är detta såklart inget problem.
Hur kan du använda dina företagsfärger på ett bra sätt i en annons? Är ditt formspråk även anpassat efter ett svart och vitt uttryck? Finns det ett grafiskt element som kan bli ditt igenkänningsmärke så att man direkt vet att det är ditt företag som annonserar?

Att använda annonsplatsen för olika budskap

När man har möjlighet till ett helt uppslag, kan man välja att utnyttja platsen till olika budskap. Procurator valde att både framhäva sina fyra produktområden och samtidigt lansera sitt nya varumärke – KBM. Genom att använda sig av en ram, förstår man ändå att avsändaren är densamma. Lägg också märke till hur ordet ”nyhet” drar till sig blickarna för huvudbudskapet.
Fundera på hur du skulle kunna utnyttja ett uppslag för dina budskap. Vad är viktigast? Hur hjälper du läsaren att förstå att det är samma avsändare?

Anpassa annonsen efter olika media

När man använder olika medier ställer det också olika krav på material för annonser. Genom att justera samma annons i storlek, färg och med kanske digitala länkar, kan man ändå hålla ihop formspråket. När du har en annons som du är nöjd med, hjälper vi dig att justera den när du vill återanvända den i ett annat media. Vissa tidningar jobbar med fasta moduler vilket innebär att att man inte kan ha en annons med vilka mått som helst. Upplösningskrav varierar också mellan tryckt och digital format. Denna annons anpassade vi för Alfa Laval så att det skulle passa till olika tidningsformat och tryckbarhetskrav. Den kan användas både i färg och svart/vit. Den lilla annonsens utformning har också ändrats för att bli tydligare.
Hur kan du förstärka ditt eget muntliga budskap med en skriftligt dokumentation? Hur kan du använda den nya tekniken för att följa upp ett muntligt framträdande eller en införsäljning? Finns det andra saker som kan få besökarna att minnas ditt budskap?

Hela annonsen är ditt varumärke

Det är kanske självklart att man har en tydlig avsändare i sin annons – sin logotype. Men även resten av annonsens layout och form är viktig för igenkänningen. Du har inte så lång tid på dig att fånga läsarens uppmärksamhet och ju större igenkänning desto lättare kan du kommunicera. Unityline har två snedställda streck i övre, högra hörnet och alltid samma layout i underkant. Efter en tid i dagspress känner man lätt igen dem, trots att budskapen skiftar.
Lägg dina annonser bredvid varann och fundera på hur läsaren känner igen ditt företag genom att bara kasta en blick! Finns det något som du kan lägga till för att öka igenkänningen? Hur fungerar detta i svart och vitt? Finns det något du kan bort, utan att tappa budskapet, för att göra den renare?

Berätta det viktigaste redan i rubriken

Göm inte dina viktiga budskap. Det viktigaste du har att säga måste presenteras tydligt i både bild och rubrik.
I snitt läser fem gånger fler rubriken än resten av annonsen. Kräver budskapet en rubrik på tre rader - så ge den det utrymmet. Dina läsare orkar läsa din text så länge du berättar något som är viktigt för dem. ALMI använde en nyhet om en ny VD för att också få berätta andra saker om verksamheten.
Vad är det viktigaste i ditt budskap? Hur kan du formulera det med en kort rubrik? Sätt dig på läsarens stol och fundera över vilken information du får av bara rubriken om du inte läser resten av annonsen?

Senaste från bloggen

Kontakt

Lotta G Stråhlén

lottaheadline.se

0708-23 01 85

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.