En broschyr kan fungera som så många olika saker. Ett läromedel, ett säljstöd eller kanske komplement till en annan marknadsaktivitet. Oavsett vilket, ska den förmedla hela den känsla som du vill att ditt varumärke ska ge läsaren. Fundera över hur den nya tekniken både underlättar och ställer krav på vårt sätt att sprida broschyrer. Många tycker om att ha en pappersbroschyr att bläddra i, men både läsplattor och internet ger oss nya möjligheter att hålla nere tryckupplagan samt sprida den ”world wide” via helt nya tekniker. Tekniken är redan här – hur använder du den? 

Låt dina kunder ta med sig utställningen hem

På en mässa eller en utställning, kan det ibland vara svårt för besökarna att ta till sig detaljerna och minnas det man läst i efterhand. För att få budskapen att leva kvar lite längre i besökarnas medvetande, kan en broschyr vara en komprimerad sammanfattning med samma information. Alfa Laval valde att dela ut en 6-sidig vikfolder i samband med en foajéutställning på sin Bolagsstämman. Man ville stärka varumärket gentemot sina aktieägare och förlänga budskapet av utställningen. När samma budskap dessutom förmedlades muntligen och via powerpoint under stämman, gav man en bra och samlad helhetsbild. Ett bra exempel på extern/intern kommunikation som skapar förtroende och hur upprepning kan förstärka intrycket.

Hur kan du förstärka ditt eget muntliga budskap med en skriftligt dokumentation? Hur kan du använda den nya tekniken för att följa upp ett muntligt framträdande eller en införsäljning? Finns det andra saker som kan få besökarna att minnas ditt budskap?
Se utställningen här

Skräddarsytt utbildningsmaterial – nästan som en bok

Att lära ut saker inom ditt område, är ett sätt att få kunderna att bli bättre beställare men också att ”läcka” din egen kompetens och bygga förtroende. Ibland kan det dock vara svårt att hitta bra material som passar just din verksamhet. Då kan ett skräddarsytt material vara lösningen. "Levande Landskap" var ett projekt inom  Länsstyrelsens miljö- och landsbygdsprogram för att öka jordbrukarnas kunskaper om deras kringmiljö. De valde att göra en 56-sidig broschyr som fungerade som utbildningsmaterial i deras kursprogram.
Vilken kunskap skulle dina kunder behöva för att bli bättre beställare av din produkt eller tjänst? På vilket sätt skulle det höja värdet för dina kunder? Finns det andra sätt att förmedla kunskap på? 

Trycksaker för en mindre budget

Alla trycksaker behöver inte vara stora och pompösa. Om ditt huvudbudskap går att formulera i några få meningar kan du spara plats och välja att göra en mindre folder. Ström & Gulliksson valde ett flygbiljettsformat för sin seminarieinbjudan. Mindre upplagor trycks digitalt och erbjuder möjlighet till 4-färgstryck. Större upplagor över 500 ex tryck ofta i s.k. offset där det kan löna sig att kanske bara trycka i två färger som här. Till den här foldern valde vi svart och en mörkröd färg som ingår i företagets profil. Foldern är en del i en DR-aktivitet där Ström & Gulliksson bjöd in sina kunder till en heldag med föreläsningar och mat.
Se hela DR-utskicket här

 

Fundera över seminariedeltagarnas fördel med att ha programmet tryckt istället för utskickat digitalt? Om man vill sprida sin inbjudan där det inte finns digitala medier - hur kan man göra då? Hur följer du upp detta på plats på seminariedagen?

Ge kunden en idé om ett användningsområde

Det råder ingen brist på produkter och likriktningen har ökat alltmer mellan både produkter och tjänster. I dagens marknadssituation måste du sticka ut och erbjuda kunderna ett mervärde. För att sälja in Old El Paso valde man att ge kunden idéer om hur ingredienserna kan användas – i detta fallet som en gratis receptsamling. Inte helt ovanligt men effektivt. De bygger en trygghet hos den osäkra köparen och lockar till köp – redan idag eller kanske vid nästa butiksbesök. Vi är vanemänniskor och tvekar inför en produkt som är ny och som vi inte vet hur vi kan använda. För att övertyga behöver vi bygga in nyfikenhet, kanske möjlighet att prova gratis för att minska osäkerheten.
Med detta som språngbräda – vet dina kunder hur de kan använda din produkt eller tjänst? Hur kan du underlätta för dem och ge en ”idé” om ett användningsområde? Vad kan du bjuda på för att väcka nyfikenhet och få kunden att känna ett behov?

Vad vill du att kunderna ska veta - känna - göra?

Postens skrivarkurser Prima Vista bygger på grundreceptet Veta – Känna – Göra. Det handlar om att vara tydlig gentemot din kund men också att förstå att alla beslut om köp bygger på en tanke ... som leder till en känsla ... som till slut leder till en handling. Allting hänger ihop. Oavsett vilken du ändrar av de tre, kommer det att påverka de andra två. Genom att ändra en tanke kan du alltså ändra känslan som leder till en ny handling. Det är en komprimerad beskrivning av en förändringsprocess som din kund måste gå igenom för att börja köpa av dig istället för av den gamla leverantören. Här har Posten Brev gjort en broschyr som ingick i en större DR-kampanj, men som också kunde fungera självständigt som en informationsbroschyr mot kunderna.
Fundera över vad du vill att dina kunder ska veta, känna och göra! Hur hjälper du dina kunder igenom sin ”förändringsprocess”? Finns det ett sätt att underlätta ”göra”? Hur gör du dig köpbar?

Broschyren är en del av ditt varumärke

Ditt företag är ditt varumärke och alla aktiviteter sammantaget ger en bild av vad kunderna kan förvänta sig. En trycksak är också en naturlig del av ditt varumärke och ska förmedla samma känsla som allting annat. I större företag där många är inblandade i produktioner på olika håll – kan bilden lätt förvanskas om inte någon håller ihop profilen. Det ”spretiga” intrycket gör kunden förvirrad och skadar förtroendet. Genom en ”grafisk manual” kan man dra upp riktlinjerna för varumärket ska se ut i alla trycksaker. I Trelleborgs företagspresentation ser man tydligt hur den grafiska formen hålls ihop med ett gemensamt formspråk som också går hand i hand med hela deras profil.
Även mindre företag har nytta av att tydliggöra för sig själva hur man vill uppfattas. Genom en s.k. moodboard kan man med collage av bilder förmedla den känsla man vill skapa. Det är också ett bra verktyg för att kommunicera varumärket och skapa intresse internt. 

Samordning stärker företagsprofilen

Att låta agenter och dotterbolag i andra länder på egen hand planera och utforma reklam är inte bara oekonomiskt; det kan också äventyra ett företags profil och varumärke. Ser däremot företagsprofilen likadan ut på alla marknader internationellt, förstärks effekten. Inte minst genom att kunderna ofta gör sig över gränserna och ska känna sig hemma med företaget var man än stöter på det.  Peab har noga bestämt genom sin grafiska manual hur t ex broschyrernas framsida ska vara layoutad så den alltid känns igen oavsett affärsområde och marknad.
Hur skulle du kunna anpassa din profil så att den även passar i andra kulturer? Är profilen även anpassad för olika trycktekniker och digitala medier? Finns det tillfällen då en profilmanual skulle behöva vara mer flexibel för att ge utrymme för utveckling?

Bryt inte mot den inarbetade profilen

Varje företag har ett formspråk som måste vårdas. En stark profil är enkel att identifiera, vilket är viktigt för att man ska känna igen företaget bland alla andra. Många företag fäster så stor vikt vid profilen, att de arbetar fram omfattande profilmanualer med anvisningar om hur t ex deras logotype ska användas i olika sammanhang, vilka exakta färger som ska användas osv. Malmö Stad har fastställt ett formspråk som känns igen rakt igenom deras trycksaker - här i en enkel informationsbroschyr om försäkringar.
Har du tänkt igenom hur ditt företag ska upplevas av omvärlden? Vad förmedlar dina färger och hur uppfattas helhetsintrycket? Ditt ansikte utåt visar hur du vill uppfattas – men uppfattas du så? Hur hade du kunnat göra annorlunda?

Senaste från bloggen

Kontakt

Lotta G Stråhlén

lottaheadline.se

0708-23 01 85

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.