Att vi idag sprider allt mer information med internet minskar inte behovet av produktblad. Dessutom kan lösa blad, till skillnad från en häftad broschyr, utgöra ett mer flexibelt och kostnadseffektivt sätt att ha sin företagsinformation på. Det är lätt att byta ut en sida, eller kombinera informationen på olika sätt beroende på målgrupp eller tillfälle.

Fristående blad ger maximal flexibilitet

Med enkla blad kan du kostnadseffektivt serva dina kunder och medarbetare med dagsfärsk information. Malmö Brandkår valde att informera om sina interna utbildningar genom fristående blad. Samtidigt la de ut dem på sitt intranet som en pdf, för den som vill ladda hem och skriva ut dem själv eller behålla digitalt. Alla blad har en gemensam grafisk form för att signalera att de hör samman och berör samma sak. Även i interna blad håller man samman sitt varumärkesuttryck och stärker det bland medarbetarna.
Vilka broschyrer har ni idag som skulle vara mer praktiska som lösblad? Hur ofta behöver ni uppdatera er information så att den är dagsfärsk?  Hur kan man underlätta för säljarna att ha skräddarsytt material för varje kund genom lösblad?

Kostnadseffektiv företagspresentation

Du kan ersätta hela din företagspresentation med ett lösbladssystem och samla bladen i en specialgjord mapp. Produktblad blir billigare att uppdatera än en hel broschyr. Ström & Gulliksson valde att göra en enkel företagspresentation i form av lösblad. Då behöver man bara trycka om ett enda blad, om t ex någon medarbetare skulle sluta, istället för hela broschyren. Man valde att också göra en mapp i samma utformande för att hålla ihop dem.
Om du skulle ha företagspresentationen i lösbladsformat - hur skulle det göra den mer flexibel? Öppnar det för nya möjligheter i kommunikationen med kunderna? Vad mer kan du lägga i mappen för att öka intresset?

Låt nöjda kunder bli dina ”ambassadörer”

Ett bra sätt att ge sitt företag och sina produkter en positiv framtoning, är att låta nöjda kunder uttala sig om nyttan med dina produkter. Att höra hur andra har blivit hjälpta, ger kunden en grundtrygghet lockar till att själv prova. Är dessutom representanterna från företag som man känner till och litar på, förstärker det trovärdigheten. Elbilar i Malmö gav Headline i uppdrag att intervjua och fotografera fyra välrenommerade företag som i sin dagliga verksamhet använder elbilar som just levererats av Elbilar i Malmö.
Vem av dina kunder skulle kunna agera ambassadörer för ditt företag och din produkt eller tjänst? Hur belönar du de kunder som ger dig dessa rekommendationer? Kan detta leda till en nöjd-kund-guld-klubb? Hur får du fler medlemmar i den? Hur blir man VIP hos dig?

Senaste från bloggen

Kontakt

Lotta G Stråhlén

lottaheadline.se

0708-23 01 85

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.