I butiken strålar alla marknadsföringsinsatser samman för den konsumentinriktade produkten. "Sales Promotion" (SP) kan rikta sig både mot konsument, handel men också till den egna säljkåren. Med SP vill man påskynda köpprocessen. Som konsumenter har vi säkert mött många av dem: rabattkuponger, provsmakning eller demonstrationer, uppskyltningar och tävlingar eller kanske gratisprover. Här kan det vara till hjälp att ha lite ”hjärnkoll” för att locka till köp.

Vet butiken om hur de ska använda ditt butiksmaterial?

Kommunikation med butiken är A och O för att ditt butiksmaterial ska få effekt och exponeras vid rätt tidpunkt. Kanske vill du produktlansera i butik parallellt med en annonskampanj. Detta kräver både information och samordning. När Felix skulle lansera Pizza Originale gick det ut i god tid med både annonsplaner och information om HUR butiksmaterialet skulle exponeras till butikerna samtidigt som man annonserade i fackpress. Både du och butiken har nytta av att detta fungerar.
Vilka marknadsaktiviteter har du planerat och hur de ligger i tiden gentemot varandra? Genom att samordna dem kan du nå mycket större effekt och känslan av att du syns ”överallt” ökar intresset hos kunden. Vem berörs av din lansering? Vilken information kan du ge dem för att få bättre effekt?

Förstärk butiksupplevelsen med skyltar och vepor

Varje dag möter konsumenten mängder av information i sin livsmedelsbutik. Det är i butiken som du har möjlighet att påverka konsumenten och påskynda köpprocessen. Genom att skylta upp med både hängande och fastsatta skyltar, långa vepor och hyllkantsvippor skapade Pizza Originale uppmärksamhet för sin nylanserade minipizza.
Hur kan du förstärka upplevelsen av din produkt i butiken? Även om du inte säljer saker i en butik - på vilket sätt kan du öka intresset genom skyltning i sammanhang där du agerar? Hur berättar du för besökarna på ditt företag om era nyheter? Hur används foajén t.ex?

Butiksmaterial som matchar övriga marknadsaktiviteter

För att du ska lyckas måste flera saker klaffa i butiken. Produkten ska självklart finnas i hyllan i tillräcklig mängd. Skyltar eller annat material bör sitta uppe. Mycket hänger på säljaren. I slutändan blir det han/hon som aktivt får jobba med exponering och prismärkning i butiken. Se då till att de har något att jobba med. När Pizza Originale släppte sin nya reklamfilm följde man upp den med nytt butiksmaterial som förmedlade samma budskap som filmen och de skapade en igenkänningseffekt.
Hur ser dina marknadsaktiviteter ut? Hänger de ihop och stöttar varandra? Tänk på att en aktivitet i ena änden kan ge säljaren i den andra, en chans att prata om produkten på ett nytt sätt och ha anledning att kontakta butiken på nytt? Vilket material har dina säljare att jobba med?

Stötta dina återförsäljare

Hjälp dina återförsäljare med butiksmaterial i kombination med t ex ett kampanjerbjudande. Butikerna har inte så många möjligheter att själva skylta upp och behöver hjälp med detta. Pharmacia & Upjohn valde att göra en affisch som framhäver produkterna och underlättar för återförsäljarna att exponera erbjudandet.
På vilket sätt stöttar du återförsäljarna med material? Ofta sitter de på mycket information om kunden och har ofta bra idéer om vad som skulle behövas för att öka exponeringen. Använd dem som informationskälla och bollplank!

Senaste från bloggen

Kontakt

Lotta G Stråhlén

lottaheadline.se

0708-23 01 85

Password Reset

Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.